Blog archiwum
nie pon wto śro czw pią sob
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Badanie trzeźwości na zawartość alkoholu w organizmie 6
Badanie trzeźwości na zawartość alkoholu w organizmie

Badanie trzeźwości na zawartość alkoholu w organizmie

Jak przebiega badanie trzeźwości na zawartość alkoholu w organizmie kierującego pojazdem?

Środowisko kierowców jest szerokie i wiele w nim różnorodnych tematów. Od dawna przewija się temat badania trzeźwości kierowców, wyrywkowych kontroli trzeźwości oraz tak zwanych rutynowych kontroli.

Tak naprawdę patrol policji ma prawo przeprowadzić kontrolę trzeźwości kierowcy, tylko w momencie, kiedy funkcjonariusze mają uzasadnione podejrzenie, że kierowca prowadził pod wpływem alkoholu.

Mówi o tym prawo o ruchu drogowym (PRD), zgodnie z art. 129ja. „W toku kontroli ruchu drogowego uprawniony organ kontroli może poddać kierującego pojazdem lub inną osobę, w stosunku do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem, badaniem w celu ustalenia w organizmie zawartości alkoholu lub obecności środka działającego podobnie do alkoholu”.

Badanie alkomatem przez policję zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu

Fot. Badanie alkomatem przez policję na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu

Ile utrzymuje się alkohol we krwi - tabela

Patrząc na powyższy artykuł z Prawa o Ruchu Drogowym, można jasno stwierdzić, że policjant może przeprowadzić badanie alkomatem w stosunku do kierowcy, który jednoznacznie wygląda na osobę nietrzeźwą. Zachowanie kierowcy wskazuje na to, że jest nietrzeźwy, jego sposób prowadzenia pojazdu może wskazywać na stan upojenia alkoholowego kierowcy albo gdy policjant wyczuje woń alkoholu od kierującego pojazdem.

Te sytuacje są jednoznaczne dla funkcjonariuszy policji i w tych sytuacjach mają oni bezwzględne podstawy do przeprowadzenia badania kierowcy alkomatem na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. W innych przypadkach, takich jak wyrywkowe kontrole drogowe czy tak zwane rutynowe kontrole drogowe, badanie kierowcy alkomatem na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu jest bezprawnym działaniem policji.

W pierwszym przypadku policja blokuje ruch na wybranej ulicy i przeprowadza wyrywkowe badania alkomatem kilkudziesięciu, a nieraz i kilkuset kierowców w krótkim czasie. Podczas takiej wyrywkowej kontroli żaden z policjantów nie ma uzasadnionego podejrzenia, że którykolwiek z badanych alkomatem kierowców jest w stanie nietrzeźwości. Podobnie ma się to do tak zwanych rutynowych kontroli.

Jest to wymysł policji, który wyjaśnia wszystkie powody, dlaczego kierowca został zatrzymany do kontroli, jeśli nie ma jasnego powodu zatrzymania, zawsze to będzie „rutynowa kontrola”. Wtedy również policjanci zwykle bezprawnie przeprowadzają badanie alkomatem na zawartość alkoholu w organizmie kierowcy, ponieważ zwykle nie mają podstaw i jasnych znaków na to, że kierowca jest po spożyciu alkoholu.

Wracając do prawnych zatrzymań drogowych, musimy pamiętać, że policjant zatrzymujący pojazd do kontroli drogowej, zawsze musi podać powód zatrzymania, na przykład brak świateł mijania. Dodatkowo nigdy policjant nie może z góry założyć, że kierowca jest pod wpływem alkoholu, nie mając do tego jasnych podstaw.

Jednak dalej widzimy, jak policja zatrzymuje do kontroli samochody w formie łapanki czy rutynowych kontroli. W tych przypadkach podważane jest prawo dokonywanej kontroli. Funkcjonariusz nie ma bezwzględnych podstaw do tego, że kierowca jest pijany. Jako że jest to działanie niezgodne z prawem, daje kierowcy możliwość odmowy na przeprowadzenie badania alkomatem.

 

Polecamy alkomaty osobiste i policyjne w naszym sklepie.

 

Czy możemy odmówić przeprowadzenia badania alkomatem bez konsekwencji?

Patrząc na powyższe informacje, powinno być jasne dla każdego kierowcy, że w przypadku wyrywkowej kontroli trzeźwości, bądź rutynowej kontroli drogowej, kierowca może odmówić przeprowadzenia badania alkomatem na zawartość alkoholu w organizmie, zasłaniając się prawem, które tak naprawdę jest po stronie kierowcy.

Jednak nie do końca tak jest. Jeśli policjant będzie chciał przeprowadzić test alkomatem, zawsze znajdzie na to wyjaśnienie, co w takim przypadku nie daje nam już możliwości obrony. Jeżeli odmówimy badania alkomatem przez policję, zostaniemy przewiezieni do szpitala w celu przeprowadzenia badań krwi na zawartość alkoholu w organizmie, a te są nieomylne.

 Alkomat policyjny iBlow

Fot. Alkomat policyjny iBlow

Dopuszczalna ilość alkoholu we krwi kierowcy - Polska

Kiedy odmawiamy policji przeprowadzenia badania alkomatem, musimy poddać się badaniu krwi na zawartość alkoholu w organizmie. Informuje nas o tym artykuł 129i.

  1. „Badanie w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu przeprowadza się przy użyciu urządzeń elektronicznych dokonujących pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu”.
  2. „Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli stan osoby podlegającej badaniu uniemożliwia jego przeprowadzenie urządzeniem elektronicznym lub osoba ta odmawia poddania się takiemu badaniu. W takim przypadku ustalenie zawartości w organizmie alkoholu następuje na podstawie badania krwi lub moczu”.

 

Patrząc na powyższe przepisy, tak naprawdę policjant może wstrzymać się od przeprowadzenia badania alkomatem, jeżeli kierowca posiada zaświadczenie od lekarza, mówiące, że jest chory na przykład na cukrzycę i jego badanie alkomatem może wskazać fałszywie dodatni wynik, przez dolegliwości.

Jeśli jesteśmy zdrową jednostką i zostaniemy zatrzymani przez policję na podstawie rutynowej kontroli, a funkcjonariusz będzie chciał przeprowadzić badanie trzeźwości, jednak odmówimy dmuchania w alkomat, wówczas zostaniemy przewiezieni do szpitala w celu przeprowadzenia badania na krwi.

Konsekwencje zaczynają się już w momencie odmowy przeprowadzenia alkomatem. Policjant w tym przypadku ma podejrzenie, że kierowca jest pod wpływem alkoholu, dlatego zatrzymuje jego prawo jazdy, a samego kierującego odsyła do szpitala na przeprowadzenie badania krwi na zawartość alkoholu w organizmie.

Od momentu przeprawienia badania krwi próbka trafia do przechowania, następnie do laboratorium. Wynik badania przekazywany jest do sądu i prokuratora. Do momentu, kiedy wynik badania zostanie ogłoszony i będzie negatywny, kierowca otrzymuje z powrotem swoje prawo jazdy. Jeżeli wynik badania krwi nie zostanie ogłoszony do 30 dni od zatrzymania dokumentu prawa jazdy, dokument musi zostać natychmiastowo zwrócony kierowcy.

Jak sami widzicie, konsekwencje odmowy badania alkomatem są ogromne, ponieważ w przypadku, kiedy jesteśmy trzeźwi i odmówimy policji przeprowadzenia badania alkomatem, musimy liczyć się z utratą prawa jazdy na co najmniej miesiąc. Tym samym większość obywateli w takim przypadku musi liczyć się z ograniczeniem wykonywania swojej pracy, co za tym idzie utratą dochodów związanymi z wykonywaniem pracy. W momencie, kiedy wynik badania okaże się negatywny, nawet po trzech tygodniach, nikt nie zwróci nam żadnego zadośćuczynienia ani rekompensaty za poniesione straty.

 

Przeprowadzenie badania na trzeźwość – procedury.

Policja ma prawo zażądać od kierowcy poddania się badaniu alkomatem. Jeżeli jednak kierowca odmówi przeprowadzenia badania trzeźwości, zostanie on wysłany do szpitala na badanie krwi, które jest nieomylne. Popranie krwi w celu przeprowadzenia badania na zawartość alkoholu w organizmie może odbyć się mimo braku zgody osoby badanej, osoba badana musi zostać o tym wcześniej poinformowana.

W przypadku, kiedy osoba odmówi badania krwi i będzie stawiać opór, swoim zachowaniem uniemożliwi przeprowadzenie badania, wówczas funkcjonariusze mogą użyć środka przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej, aby doszło do pobrania krwi.

Procedura przeprowadzenia samego badania krwi jest ściśle określona. Przede wszystkim próbka krwi pobranej do badania musi być pobrana i oznaczona w sposób zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, następnie próbka krwi trafia do laboratorium kryminalistycznego, gdzie jest wnikliwie badana na zawartość alkoholu lub substancji podobnej do alkoholu w organizmie. Na wyniki badań możemy oczekiwać nawet do trzech tygodni.

 

Domniemanie niewinności.

Spoglądając na przepisy dotyczące przeprowadzania badania alkomatem na zawartość alkoholu w organizmie kierowcy, możemy dostrzec wiele nieścisłości. Gdzie w tym wypadku jest domniemanie niewinności? Zasada domniemania niewinności mówi o tym, że dopóki wina nie zostanie udowodniona sprawcy wykroczenia lub przestępstwa, pozostaje on niewinny, czyli nie podlega karze. Nijak ma się to do przypadku zatrzymania prawa jazdy na okres nawet miesiąca, kiedy zostanie zatrzymane w momencie odmowy badania alkomatem na zawartość alkoholu w organizmie przez drogówkę. W tym przypadku osoba odmawiająca jest tak naprawdę z góry ukarana i podejrzana o prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu.

Przepis PRD o zatrzymaniu prawa jazdy w przypadku podejrzenia o prowadzenie pojazdu przez nietrzeźwego kierowcę jest z pewnością niedopracowany. Przepis nie jest sprecyzowany, nie reguluje jakie okoliczności są dla policjantów uzasadnionym powodem do przeprowadzenia kontroli trzeźwości alkomatem. Co więcej, przepis nie określa, co się stanie z naszym dokumentem prawa jazdy w momencie, gdy wynik badania krwi na zawartość alkoholu w organizmie okaże się negatywny. Nasz dokument krąży wówczas pomiędzy sądem, prokuraturą i starostwem. Który organ w tym przypadku jest odpowiedzialny za zwrot dokumentu prawa jazdy? Kto zwróci zadośćuczynienie za niemożliwość wykonywania pracy i utratę dochodów w związku z zatrzymaniem prawa jazdy? Te ważne informacje powinny zostać doprecyzowane i tak naprawdę doprowadzić do zmiany tego przepisu.

 

Przypominamy, że trwa akcja Bezpieczeństwo na drogach.

Sprawdź alkomaty elektrochemiczne w naszym sklepie.

 

Komentarze do wpisu (6)

11 sierpnia 2022

Radzę jednak czytać przepisy ze zrozumieniem - wystarczy, że zachodzi uzasadnione podejrzenie, że osoba kierowała pojazdem (np. siedzi przed kierownicą), aby zgodnie z prawem można było poddać kontroli nietrzeźwości. W przytoczonym przepisie nie ma ani słowa o tym, że ma zachodzić podejrzenie nietrzeźwości. A co do słuszności rutynowej kontroli, to zgodnie z przepisami wystarczy, że policjant robi to np. "w związku z czuwaniem nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu" - nie potrzeba podejrzenia ani prowadzenia w stanie nietrzeźwości, ani popełnienia jakiegokolwiek innego wykroczenia czy przestępstwa .

21 września 2022

A B dobrze napisał, artykuł 129ja mówi o uzasadnionym podejrzeniu prowadzenia pojazdu a nie o uzasadnionym podejrzeniu prowadzenia pojazdu pod wpływem.

5 listopada 2022

Ten przepis trzeba czytać inaczej : 1. W toku kontroli ruchu drogowego uprawniony organ kontroli może poddać kierującego pojazdem badaniu w celu ustalenia w organizmie zawartości alkoholu lub obecności środka działającego podobnie do alkoholu. 2. W toku kontroli ruchu drogowego uprawniony organ kontroli może poddać osobę, w stosunku do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem, badaniu w celu ustalenia w organizmie zawartości alkoholu lub obecności środka działającego podobnie do alkoholu. Jednak tez uważam, że kontrola tylko w celu sprawdzenia zawartości alkoholu jest naduzyciem policji

6 listopada 2022

Witam, Czy alkomaty ktore posiada policja przy sobie- te z ustnikiem są alkomatami dowodowymi? Czy sad patrzy na trzecie badanie wykonane na komendzie?

14 listopada 2022

Nie może być tak, że policjant sobie lata od szyby do szyby i każe dmuchać. Tutaj słowa klucze to "w toku". Czyli musi być zwyczajna kontrola - pierwsze procedura bezpieczeństwa - jeśli pojazd kontrolowany stoi w niedozwolonym miejscu to policjant musi stanąć za nim radiowozem ze włączonym kogutem, następnie musi się przedstawić itd. Natomiast to co robią te łapanki to jest niezgodne z przepisami.

16 listopada 2022

Przede wszystkim nie można nikogo zatrzymywać bez konkretnego powodu tj. uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia. Te wszystkie akcje trzeźwość, gdzie zatrzymuje się kierowców na 'dmuchania' nie mieszczą się w uzasadnionym podejrzeniu.

Infolinia:

Telefon: 888 189 029

Email: serwis@alkopatrol.pl

więcej więcej
Waluty
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl