Blog archiwum
nie pon wto śro czw pią sob
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu, pomoc adwokata. 0
Spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu, pomoc adwokata.

Jazda po alkoholu lub pod wpływem środków odurzających - konsekwencje wg. atr. 178a k k.

Problem pijanych kierowców to wciąż jeden z głównych problemów policji i społeczeństwa. Zadowalający jest fakt, że z roku na rok liczba pijanych kierowców zmniejsza się, jednak w dalszym ciągu nie jest to znikoma ilość. Dodatkowym obciążeniem dla społeczeństwa jest sprawa kierowców na podwójnym gazie, którzy nie zostali zatrzymani, ponieważ policja nie jest w stanie skontrolować każdego kierowcy alkomatem i zatrzymać każdy samochód do kontroli. Z pewnością całkowite wyeliminowanie pijanych kierowców jest niemalże niemożliwe. Państwo stara się pozbyć tego problemu, wprowadzając restrykcyjne kary. Jakie konsekwencje czekają kierowców wsiadających za kółko po spożyciu alkoholu lub pod wpływem środków odurzających? Art. 178a Kodeksu Karnego obejmuje dwa podstawowe czyny zabronione. Są to kolejno - stan nietrzeźwości oraz stan pozostawania pod wpływem środków odurzających (narkotyków).

Stan nietrzeźwości jest to okoliczność niebudząca wątpliwości. Może być określony na dwa sposoby, podczas badania alkomatem na stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu lub podczas badania na stężenie alkoholu we krwi. Stwierdzenie stanu nietrzeźwości zachodzi, jeśli wyniki badań na stężenie alkoholu w organizmie przekroczą dopuszczalne limity. Jeśli stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu przekroczy 0,25 mg, co będzie oznaczało, że stężenie alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila.

 

1 promil ile to alkoholu?

 

Zobacz alkomaty do badań osobistych!

Drugim z podstawowych czynów zabronionych, opisanych w art.178a k k, jest stan pozostawania pod wpływem środków odurzających (narkotyków), ten przypadek jest zdecydowanie trudniejszy do ustalenia niż stan po spożyciu alkoholu. Policja posiada już narkotesty, które na podstawie próbek śliny osoby badanej określają obecność narkotyków w organizmie. Zawartość środków odurzających w organizmie kierowcy zaburzają jego zdolność koncentracji i szybkiego podejmowania decyzji, w zależności od zażytego środka. Niektóre ze środków odurzających opóźniają, inne przyśpieszają reakcję. Należy również pamiętać, że wiele z substancji odurzających utrzymuje się w organizmie znacznie dłużej od alkoholu. Na przykład, policyjny tester może wykryć marihuanę nawet po upływie 14 dni od zażycia. Amfetamina i heroina jest wykrywalna w organizmie do 6 dni, a kokaina i LSD do 4 dni po zażyciu.

W każdym z wyżej wymienionych przypadków popełnienie przestępstwa jest umyślne. Oznacza to, że kierowca, który wsiadł za kierownicę samochodu i rozpoczął jazdę po spożyciu alkoholu lub środków odurzających, był tego świadomy.

 

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających jest czynem karalnym.

W sytuacji, gdy kierowca pozostaje w stanie po spożyciu alkoholu lub środków odurzających i dopuszcza się prowadzenia pojazdu mechanicznego, dopuszcza się również popełnienia czynu karalnego. Bez względu na to, czy kierowca prawidłowo poruszał się po drodze i nie łamał przepisów drogowych. Sam fakt prowadzenia pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu lub środków odurzających jest czynem karalnym, niezależnie od jego skutków.

Art. 178a Kodeksu Karnego jasno określa sytuację, kiedy kierowca dopuszcza się wykroczenia, a kiedy przestępstwa. Wszystko zależy od stężenia alkoholu w organizmie kierowcy, ustalana przez badanie alkomatem zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu lub badanie krwi, ustala się czy kierowca usłyszy zarzut popełnienia wykroczenia, czy przestępstwa. Stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu pomiędzy 0,1 mg a 0,25 mg alkoholu wskazuje na popełnienie wykroczenia. Jeżeli stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu przekracza 0,25 mg alkoholu, wtedy kierowca usłyszy zarzut popełnienia przestępstwa.

Prowadzenie pojazdów mechanicznych pod wpływem środków odurzających (narkotyków) jest traktowane analogicznie do sytuacji prowadzenia pod wpływem alkoholu. Niższe stężenie środków odurzających w organizmie zakwalifikuje czyn kierowcy jako wykroczenie, wyższe stężenie zaliczać się będzie do przestępstwa. Z tym że w przypadku narkotyków nie możemy mówić o promilach. 

Jak ustalane jest stężenie substancji odurzających w organizmie? Jest to proces trochę bardziej skomplikowany niż badanie stężenia alkoholu w organizmie. Kierowcy czasami odmawiają funkcjonariuszom przeprowadzenia takiego badania, co wiąże się z badaniem krwi, którego kierowca nie może już odmówić. Po pobraniu krwi lekarz sporządza protokół badania, w którym opisuje zachowanie badanego, reakcję źrenic na światło, formę wypowiedzi (zrozumiała/bełkot), zachowanie równowagi przez badanego itp. W tym przypadku wiele zależy też od biegłych toksykologów, którzy ustalają stan osoby badanej na "po spożyciu" lub stan nietrzeźwości.

W sytuacji, kiedy kierowca dopuszcza się popełnienia wykroczenia, stosowane są wobec tej osoby konsekwencje prawne, takie jak grzywna lub kara aresztu. W przypadku popełnienia przez kierowcę przestępstwa, kary przewidziane to ograniczenie wolności, pozbawienie wolności i zakaz prowadzenia pojazdów. Jeżeli osoba oskarżona już wcześniej, została skazana przez prawomocny wyrok sądu za popełnienie tego samego czynu, musi się liczyć z dużo bardziej dotkliwym i surowym wymiarem kary.

Polecamy alkomaty elektrochemiczne ze względu na wysoką dokładność i powtarzalność odczytu.

Przypominamy, że na miejscu w naszym serwisie wykonywana jest również kalibracja alkomatu w krótkim czasie i korzystnej cenie. 

Spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

Prowadzenie pojazdu mechanicznego po spożyciu alkoholu lub narkotyków jest czynem karalnym. Kierowcy dopuszczający się tego czynu, czyli popełniający wykroczenie lub przestępstwo, muszą się liczyć z dotkliwymi karami. Jednak kary w przypadku, kiedy kierowca na podwójnym gazie spowoduje wypadek, należą do najbardziej surowych. W tej sytuacji, w najlepszym wypadku skończyć się może na grzywnie, w najgorszym kierowca może trafić do aresztu lub więzienia. Praktycznie zawsze, popełnienie takiego czynu wiąże się z zakazem prowadzenia pojazdów. Przepisy zapisane w kodeksie karnym są bezwzględne wobec nietrzeźwych kierowców, dopuszczenie się prowadzenia pojazdu mechanicznego po spożyciu alkoholu lub narkotyków jest bezwzględnie karane i grozi karą pozbawienia wolności do lat 2. Kierowcy na podwójnym gazie, którzy spowodują wypadek, traktowani są jeszcze surowiej.

Spowodowanie kolizji drogowej wg. Art. 88 Kodeksu Wykroczeń jest traktowane jako wykroczenie. W przypadku spowodowania kolizji przez osobę, która jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, czyn ten podlega już karze aresztu, pozbawienia wolności lub grzywny.

Spowodowanie wypadku drogowego przez osobę pod wpływem alkoholu lub narkotyków jest przestępstwem opisanym w art. 177 § 2. i art. 178 § 1 Kodeksu Karnego. W zależności od spowodowanego uszczerbku na zdrowiu osoby poszkodowanej sąd orzec może karę pozbawienia wolności do lat 3. W sytuacji, gdy skutkiem wypadku jest ciężki uszczerbek na zdrowiu lub śmierć innej osoby, sąd może wymierzyć dla sprawcy karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Sytuacja się komplikuje, kiedy wypadek zostanie spowodowany przez osobę będącą pod wpływem alkoholu, narkotyków lub sprawca zbiegł z miejsca wypadku. Czyn opisany w art. 178 § 1 Kodeksu Karnego, sąd może skazać sprawcę wypadku, który pozostawał pod wpływem alkoholu, narkotyków lub zbiegł z miejsca wypadku na karę pozbawienia wolności przewidzianą za popełnione przestępstwo w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę. Natomiast, jeżeli następstwem wypadku spowodowanego przez osobę będącą pod wpływem alkoholu lub narkotyków jest dotkliwy uszczerbek na zdrowiu osoby poszkodowanej, lub śmierć, wtedy kara pozbawienia wolności wymierzona zostaje w wysokości nie niższej niż 2 lata, do górnej granicy tego zagrożenia zwiększonego o połowę. Co oznacza, że sprawca drogowego wypadku śmiertelnego, który był na podwójnym gazie lub zbiegł z miejsca zdarzenia, usłyszy wyrok od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.

 

Odszkodowanie, naprawienie szkody, zadośćuczynienie na rzecz poszkodowanego w wypadku.

Art. 46 Kodeksu Karnego wskazuje, że sąd w przypadku skazania może orzec obowiązek naprawienia szkody wobec pokrzywdzonego. Jeżeli sprawca wypadku był w momencie zdarzenia pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, sąd orzeka nawiązkę wobec pokrzywdzonego. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć osoby pokrzywdzonej, wtedy nawiązka przechodzi na rzecz osoby najbliższej lub kilku najbliższych osób. Nawiązka jest to środek karny stosowany przez sąd obok kary głównej np. kary więzienia. Co więcej, osoba poszkodowana lub bliska, upoważniona osoba może wnioskować do sądu o naprawienie szkody wyrządzonej przez nietrzeźwego kierowcę. Taki wniosek rozpatrywany jest na rozprawie karnej i może być uwzględniony przez sąd, jeśli stwierdzona zostanie wina kierującego i orzeczony wyrok. Poszkodowany w wypadku spowodowanym przez kierowcę będącego pod wpływem alkoholu czy narkotyków lub jego rodzina mogą dochodzić swoich praw na kolejnej, cywilnej rozprawie sądowej. Wtedy sąd orzec może na przykład wypłacenie odszkodowania, zwrot kosztów leczenia czy rehabilitacji.

Jak odzyskać prawo jazdy utracone za jazdę pod wpływem alkoholu?

 

Adwokat - linia obrony osoby, która dopuściła się jazdy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Polskie prawo jasno mówi, jakie kary grożą osobom, które dopuściły się czynu prowadzenia pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Wysokie grzywny, kara pozbawienia wolności czy utrata uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych. Nie wspominając o nieprzyjemnościach, czekających na rozprawach sądowych oraz ze strony otoczenia. W takiej sytuacji warto skorzystać z usług doświadczonego adwokata, który reprezentował będzie winnego przed sądem. W kraju działa wiele kancelarii prawnych, które specjalizują się w sprawach kierowców na podwójnym gazie. Co więcej, niektóre kancelarie służą również całodobową, ekspresową poradą prawną przez telefon. Ekspresową, ponieważ czas i szybkie działanie jest bardzo ważną kwestią w przypadku wykroczeń i przestępstw drogowych, a zwłoka może działać na ogromną niekorzyść kierowcy, szczególnie jeśli sprawa dotyczy prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Dzięki skorzystaniu z usług wykwalifikowanego adwokata możemy liczyć między innymi na, profesjonalne konsultacje prawne i możliwość ekspresowych porad telefonicznych, kontakt z adwokatem najczęściej 24 godziny, przez 7 dni w tygodniu, prawna kontrola wszelkich dokumentów dotyczących sprawy, negocjacje dotyczące wymiaru kary, sporządzanie profesjonalnych wniosków na przykład o warunkowe umorzenie postępowania czy dobrowolne oddanie się karze, reprezentowanie oskarżonego przed wymiarem sprawiedliwości, prokuraturą i policją oraz przygotowanie linii obrony. Jak widać, adwokat ma szerokie pole do działania. Jednakże należy pamiętać, że adwokaci to nie cudotwórcy. Korzyści, jakie czekają na osoby, które skorzystają z usług dobrego adwokata, mogą mieć ogromne znaczenie przy ostatecznym wyroku sądu.

Podczas zatrzymania, kierowca w stanie nietrzeźwości może być zdezorientowany, zdenerwowany, co za tym idzie nie skoncentrowany, w jakich okolicznościach doszło do zatrzymania. Osoba zatrzymana zostaje zbadana przez funkcjonariuszy alkomatem, następnie, jeżeli sytuacja tego wymaga, kierowcy przeprowadza się badanie krwi w odpowiedniej placówce, co wskazywać będzie na stężenie alkoholu we krwi. Funkcjonariusze mają pełne prawo do przeprowadzenia takiego badania, po którym sporządzany jest dokładny protokół przebiegu badania. Tutaj rozpoczyna się rola adwokata, który doradza dokładną analizę dokumentu i podpisanie, jeśli informacje w nim zawarte są zgodne z prawdą. Następnie policjanci sporządza protokół zatrzymania, który zawiera różne informacje, między innymi o miejscu zatrzymania kierowcy przez patrol. Jak wcześniej wspomnieliśmy, kierowca, niekoniecznie może zwracać uwagę na szczegóły podczas zatrzymania. Często małe szczegóły mogą mieć duże znaczenie, dlatego adwokat w tej sytuacji dokładnie analizuje protokół zatrzymania. Dodatkowo najczęściej proponowane przez funkcjonariuszy dobrowolne poddanie się karze, które może skutkować szybkim rozwiązaniem sprawy, niekoniecznie może być korzystne dla kierowcy. Dlatego tę kwestię, również warto na poczekaniu skonsultować ze swoim adwokatem, który po analizie, zasugerować może inne, korzystniejsze rozwiązanie sprawy. Adwokat może również podjąć działania, mające na celu, na przykład udowodnienie błędów podczas badania kierowcy alkomatem, lub stwierdzić nieścisłości w protokole policyjnym. Z pewnością działania wykwalifikowanego adwokata zwiększają szanse na niższy wyrok. Działanie na własną rękę, osoby nieposiadającej wiedzy prawnej, w tym przypadku, może jedynie mieć niechciane konsekwencje.

 

Wypadek drogowy spowodowany przez pijanego kierowcę

Komentarze do wpisu (0)

Infolinia:

Telefon: 888 189 029

Email: serwis@alkopatrol.pl

więcej więcej
Waluty
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl